Avatar
Abhishek Shrivastava
Work : TriNet , Exilant , Tata Consultancy Services

School : Rajiv Gandhi Prodyogiki Vishwavidyalaya